Bài LD13: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản

Ngày đăng: 02:20 PM 10/06/2020 - Lượt xem: 1625

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 10 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì Giá tính Thuế GTGT = Giá chuyển nhượng Bất động sản – Giá đất. Việc xác định Giá đất được trừ để tính thuế GTGT phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Ví dụ: Hợp đồng chuyển nhượng Bất động sản cho khách hàng A, hai Bên mua, bán xác định Giá chuyển nhượng Bất động sản là 3 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), trong đó Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là 1 tỷ đồng thì ghi Hóa đơn như sau:

  • Giá chuyển nhượng Bất động sản:                                  3.000.000.000đ
  • Giá đất được trừ khi tính thuế GTGT:                              1.000.000.000đ
  • Cộng tiền hàng (Giá tính Thuế GTGT):                            2.000.000.000đ
  • Thuế suất:                                                                           10%
  • Thuế sau khi được giảm trừ Giá đất để tính thuế GTGT: 200.000.000đ
  • Tổng giá thanh toán:                                                         3.200.000.000đ

Để thực hiện Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản trên hệ thống Hóa đơn Điện tử Bkav eHoadon, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA vào máy tính đã được cài BkavCA Token Manager (BTM).

Lưu ý: Bạn thực hiện kiểm tra việc máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây

Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Để xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 3: Tại tab Hóa đơn đầu ra (1), bấm Thêm mới (2).

Bước 4: Hệ thống hiển thị giao diện Thêm mới Hóa đơn, nhập Thông tin chung (3) và Thông tin người mua (4) cho Hóa đơn, sau đó bấm Thêm chi tiết (5) để thêm mới Hàng hóa dịch vụ.

Bước 5: Trên giao diện Cập nhật chi tiết, nhập thông tin Hàng hóa dịch vụ (6) sau đó bấm Ghi lại (7) để quay về giao diện Thêm mới Hóa đơn.

Lưu ý: Bạn cần xác định chính xác Giá chuyển nhượng Bất động sản  Tiền thuế trước khi nhập chi tiết Hóa đơn

  • Thành tiền: Nhập Giá chuyển nhượng Bất động sản
  • Tiền thuế: Nhập Tiền thuế sau khi được giảm trừ Giá đất để tính thuế GTGT

Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo Tiền thuế không bằng Thành tiền nhân Thuế suất, bấm Đồng ý (8)

Bước 7: Giao diện Thêm mới Hóa đơn hiển thị, bấm  (9) sau đó bấm Giá đất được trừ để tính thuế GTGT (10).

Bước 8: Trên giao diện Cập nhật chi tiết, nhập Nội dung giảm trừ (11), Giá đất được giảm trừ để tính thuế GTGT (12), sau đó bấm Ghi lại (13).

Bước 9: Giao diện Thêm mới Hóa đơn hiển thị, Bạn kiểm tra lại các thông tin trên Hóa đơn trước khi Ký, Phát hành và Gửi Hóa đơn cho người mua. Nếu các thông tin trên Hóa đơn đã chính xác, Bạn bấm Ghi lại và phát hành (14).

 

Bước 10: Cửa sổ Nhập mã PIN của USB Token hiển thị, nhập MÃ PIN Chữ ký số (15), sau đó bấm Xác nhận (16).

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản trên hệ thống Hóa đơn Điện tử Bkav eHoadon.

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài LD1: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài LD1a: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin 2.0 (BSP)
Bài LD2: Hướng dẫn Kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài LD3: Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD4: Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD5: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài LD6: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn
Bài LD7: Hướng dẫn Thêm thông tin Cửa hàng
Bài LD8: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống
Bài LD9: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ file Excel và upload file Excel Hóa đơn lên hệ thống
Bài LD10: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD11: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD12: Hướng dẫn Gộp và Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD13: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản
Bài LD15: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử có danh mục chi tiết của hàng hóa, dịch vụ trên Bkav eHoadon
Bài LD16: Hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ điện tử đăng ký sử dụng dịch vụ Bkav eHoadon

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook