Phần mềm kế toán Aibooks Bkav

Hỗ trợ Doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình quản lý nội bộ với những tính năng ưu việt và quy trình khép kín

 

1. BÁN HÀNG  2. MUA HÀNG
 2. KẾ TOÁN
 

Quản lý bán hàng, theo dõi báo cáo bán hàng theo ca, giờ, theo nhân viên...

 

Quản lý mua hàng, công nợ nhà cung cấp theo dõi lich sử mua hàng ...

 

Hỗ trợ kế toán theo dõi thu chi, ngân hàng và các nghiệp vụ phát sinh

 

3. QUẢN LÝ KHO  4. QUẢN LÝ LƯƠNG  5. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Quản lý tồn kho, kiểm kê kho định kỳ hỗ trợ báo cáo nhanh hàng tồn kho...

Theo dõi lương nhân viên và nhập tính lương nhân viên...

Kế hợp với phần mềm hóa đơn để theo dõi quản lý hóa đơn trên phần mềm...

6. BÁO CÁO PHÂN TÍCH

7. PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG

8. QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG- NCC

 Hỗ trợ phân tích báo cáo bàng công nghệ Ai, xem báo cáo mọi lúc mọi nơi Phân quyền người dùng chi tiết và chặt chẽ...  Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp...

 

Bảng giá AiBooks

STT

Tên dịch vụ

Phần mềm kế toán Aibooks

Thời gian sử dụng

số lượng chứng từ

Giá tiền

1

Aibooks-1

1 Năm
Không giới hạn

800,000

2

Aibooks-2

2 Năm
Không giới hạn

1,200,000

3

Aibooks-3

3 Măm
Không giới hạn

2,040,000

4

Aibooks-5

5 Năm Không giới hạn

3,200,000

 

- Dịch vụ dễ sử dụng nhất: Hoàn toàn online, không cần cài đặt
- Không giới hạn người dùng
- Đáp ứng đầy đủ các quy trình
- Phân quyền chi tiết đến các chức năng/ người sử dụng
-Cảnh báo, nhắc nhở người dùng bằng công nghệ xử lý dữ liệu AI
- Kết nối linh hoạt với nền tảng các hệ thống (QL nhân sự, HĐĐT, Thuế ĐT, BHĐT...)

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook