ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ BKAV

Bảng giá BkavCA

Bảng giá Đăng ký mới Chữ ký số Bkav CA dành cho Doanh nghiệp.

 

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử…
1,159,091 VNĐ 1,994,545 VNĐ 2,826,364 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ Đã bao gồm trong
gói cước
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,825,000 VNĐ 2,744,000 VNĐ 3,109,000 VNĐ

 

Miễn phí hỗ trợ

Khách hàng đăng ký chữ ký số Bkav CA sẽ được chúng tôi hỗ trợ miễn phí các dịch vụ sau đây trong suốt quá trình sử dụng.

Cài đặt phần mềm  

Đăng ký tài khoản

 
 Nộp tở khai thuế Cài nhật chữ ký số

Cài đặt các công cụ, ứng dụng, phần mềm liên quan đến chữ ký số

Đăng ký tài khoản kê khai và nộp thuế cho  các doanh nghiệp.

 

Hỗ trợ nộp thuế điện tử và các vấn đề liên quan đến thuế và các phát sinh

Cập nhật chữ ký số mới đăng ký. Gia hạn chữ  ký số cho doanh nghiệp

 

Các chức năng BkavCA

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

 

KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

KÊ KHAI & NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

 

Hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử trên phần mềm Bkav IVAN hoặc trên các phần mềm hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử của các nhà cung cấp IVAN khác. 

 

Chữ ký số Bkav CA hỗ trợ ký Hóa đơn điện tử trên phần mềm Bkav hoặc trên các phần mềm Hóa đơn điện tử của tất cả các nhà cung cấp khác. 

 

Chữ ký số Bkav CA hỗ trợ nộp tờ khai thuế và nộp thuế qua mạng trực tiếp trên hệ thống của Tổng cục Thuế hoặc trên phần mềm của tất cả các nhà cung cấp

 

 

HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

 

KÝ EMAIL & VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

 

VÀ NHIỀU HƠN THẾ NỮA

 

Bkav CA hỗ trợ đăng ký kê khai Hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS của Tổng cục Hải quan hoặc trên phần mềm kê khai Hải quan điện tử các nhà cung cấp khác. 

Chức năng ký Email và các văn bản điện tử (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf,...) giúp cho việc xác định pháp lý của email và các văn bản điện tử một cách dễ dàng nhất.  

Ngoài những chức năng trên, Bkav CA còn được sử dụng cho Internet Banking, kê khai trên Hệ thống thông tin Một cửa quốc gia, Hệ thống Vệ sinh ATTP, ... 

 

Hồ sơ đăng ký sử dụng chữ ký số bao gồm

 

 

 

Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số (liên hệ ) Bảng Photo - Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh (Đóng dấu công ty) Hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số bkav (Liên hệ )  Bản photo Chứng Minh Nhân Dân 2 Mặt (Đóng dấu công ty) 

 

ĐĂNG KÝ NGAY

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook