Bảng giá hợp đồng điện tử - Bkav eContract


STT Tên gói cước Số lượng hợp đồng Giá tiền (VNĐ) Giá tiền (VNĐ)

Ghi Chú 

1 BEC-100 100 1.000.000 1.000.000

• Không giới hạn thời gian sử dụng

3 BEC-300 300 2.400.000 2.400.000

• Phần mềm dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt

4 BEC-500 500 3.500.000 3.500.000

• Bảo mật an toàn dữ liệu hợp đồng

5 BEC-1.000 1.000 6.000.000 6.000.000 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm quản lý văn bản, tài liệu.
6 BEC-2.000 2.000 10.000.000 10.000.000  
7 BEC-3.000 3.000 13.500.000 13.500.000  
8 BEC-5.000 5.000 20.000.000 20.000.000  
9 BEC-7.000 7.000 24.000.000 24.000.000  
10 BEC-15.000 10.000 30.000.000 30.000.000  
11 BEC-20.000 15.000 37.500.000 37.500.000  
12 BEC-20.000 20.000 40.000.000 40.000.000  
13 BEC-Max > 20.000 Liên hệ giá tốt Liên hệ giá tốt  

Ghi chú

  • Phí thiết lập và khởi tạo hệ thống: 1,000,000 VNĐ/ 1 tài khoản
  • Chức năng lưu trữ và tra cứu hợp đồng trong thời gian 10 năm.
  • Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hợp đồng.

Báo giá trên đã bao gồm:

  • Chức năng tích hợp với phần mềm quản lý văn bản, tài liệu.
  • Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook