Bảng giá hợp đồng điện tử - Bkav eContract


STT Tên gói cước Số lượng hợp đồng Giá tiền (VNĐ)

Ghi Chú 

1 BEC-50 50 1.045.000

• Không giới hạn thời gian sử dụng.

• Dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt

• Bảo mật an toàn dữ liệu hợp đồng

• Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm quản lý văn bản, tài liệu.        
2 BEC-100 100 1.595.000
3 BEC-200 200 3.080.000
4 BEC-300 300 3.960.000
5 BEC-500 500 5.500.000
6 BEC-1000 1.000 6.820.000
7 BEC-2000 2.000 11.880.000
8 BEC-3000 3.000 16.830.000
9 BEC-4000 4.000 22.000.000
10 BEC-5000 5.000 26.950.000
11 BEC-7000 7.000 36.960.000
12 BEC-8000 8.000 41.360.000
13 BEC-10000 10.000 50.600.000
14 BEC-15000 15.000 74.250.000
15 BEC-20000 20.000 99.000.000
16 BEC-Max > 20.000 Liên hệ giá tốt
Ghi chú:
  • Phí bản quyền phần mềm: 1,000,000 VNĐ/ 1 tài khoản/năm
  • Chức năng tích hợp với phần mềm quản lý văn bản, tài liệu...
  • Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp.

Báo giá trên đã bao gồm:

  • Chức năng tích hợp với phần mềm quản lý văn bản, tài liệu.
  • Phí chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook