Bài LD3: Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống Bkav eHoadon

Ngày đăng: 02:26 PM 10/06/2020 - Lượt xem: 3485

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Để thực hiện phát hành Hóa đơn Điện tử, bạn cần phải đăng nhập vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ van.ehoadon.vn

Có 2 cách đăng nhập vào hệ thống Bkav eHoadon:

  • Cách 1: Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu thông thường.

  • Cách 2: Đăng nhập bằng USB Token

Cách 1: Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu thông thường

Truy cập vào website van.ehoadon.vn, nhập Tên đăng nhập (Tài khoản) và Mật khẩu do Bkav cung cấp, sau đó bấm nút Đăng nhập.

Cách 2: Đăng nhập bằng USB Token

Lưu ý: Bạn cần phải cài đặt đầy đủ môi trường (cài đặt phần mềm BkavCA Signer Plugin và kích hoạt Extension) để sử dụng chức năng đăng nhập bằng USB Token. Bạn xem bài hướng dẫn cài đặt phần mềm BkavCA Signer Plugin tại đây và hướng dẫn kích hoạt Extension tại đây.

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập vào website van.ehoadon.vn, bạn bấm vào nút Đăng nhập bằng USB Token (1).

Bước 3: Bạn chọn Chứng thư số có hạn dùng xa nhất, sau đó bấm vào nút Đăng nhập (2)

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo Chào mừng bạn đến với hệ thống Bkav eHoadon!, bạn bấm Đồng ý (3) để tiếp tục.

Bước 5: Bạn thực hiện Đặt mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên, sau đó bấm Cập nhật (4).

Bước 6: Cập nhật mật khẩu thành công, bạn bấm Tiếp tục (5) để đăng nhập vào hệ thống

Như vậy là bạn đã đăng nhập thành công vào hệ thống Bkav eHoadon. 

 

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài LD1: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài LD1a: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin 2.0 (BSP)
Bài LD2: Hướng dẫn Kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài LD3: Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD4: Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD5: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài LD6: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn
Bài LD7: Hướng dẫn Thêm thông tin Cửa hàng
Bài LD8: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống
Bài LD9: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ file Excel và upload file Excel Hóa đơn lên hệ thống
Bài LD10: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD11: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD12: Hướng dẫn Gộp và Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD13: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản
Bài LD15: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử có danh mục chi tiết của hàng hóa, dịch vụ trên Bkav eHoadon
Bài LD16: Hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ điện tử đăng ký sử dụng dịch vụ Bkav eHoadon

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook