Bài LD6: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn

Ngày đăng: 02:25 PM 10/06/2020 - Lượt xem: 1936

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Để phục vụ cho việc tạo Hóa đơn được nhanh chóng, bạn có thể tạo sẵn các thông tin cho Hóa đơn trên hệ thống Bkav eHoadon. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn

Bước 2: Bấm vào mục “Tài khoản” (2), sau đó vào mục “Danh mục” (3). Hệ thống hỗ trợ tạo sẵn các thông tin: Hàng hóa dịch vụ, Tỷ giá, Đơn vị tính, Tài khoản ngân hàng và Người mua hàng. Để thêm mới thông tin bất kỳ, bạn bấm vào nút Thêm mới (4) tương ứng.

Bước 3: Nhập các trường thông tin, sau đó bấm Ghi lại (5).

Bước 4: Hệ thống thực hiện thêm thông tin thành công, bạn có thể bấm  để sửa thông tin.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo sẵn các thông tin cho Hóa đơn trên hệ thống Bkav eHoadon. 

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài LD1: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài LD1a: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin 2.0 (BSP)
Bài LD2: Hướng dẫn Kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài LD3: Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD4: Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD5: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài LD6: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn
Bài LD7: Hướng dẫn Thêm thông tin Cửa hàng
Bài LD8: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống
Bài LD9: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ file Excel và upload file Excel Hóa đơn lên hệ thống
Bài LD10: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD11: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD12: Hướng dẫn Gộp và Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD13: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản
Bài LD15: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử có danh mục chi tiết của hàng hóa, dịch vụ trên Bkav eHoadon
Bài LD16: Hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ điện tử đăng ký sử dụng dịch vụ Bkav eHoadon

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook