Bài LD: Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn Điện tử lần đầu

Ngày đăng: 02:26 PM 10/06/2020 - Lượt xem: 4458

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 9 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Để sử dụng phần mềm Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ van.ehoadon.vn, Bạn cần thực hiện 2 phần sau:

Sau đây là hướng dẫn thực hiện 2 phần:

Phần 1: Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống Bkav eHoadon

Lưu ý: Việc đăng ký này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất. Nếu đã đăng ký, Bạn bấm vào đây để chuyển sang Phần 2

Để Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống Bkav eHoadon, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

ớc 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA vào máy tính đã được cài BkavCA Token Manager (BTM).

Lưu ý: Bạn thực hiện kiểm tra việc máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 3: Tại tab Tài Khoản (1) chọn mục Thông tin tài khoản (2), sau đó bấm Thêm mới (3).

Bước 4: Khi bấm Thêm mới, hiển thị giao diện Công cụ ký điện tử, Bạn thực hiện theo hướng dẫn 3 bước trong giao diện dưới đây:

Lưu ý:

  • Việc kích hoạt Công cụ ký điện tử  này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất. Nếu đã thực hiện, Bạn bấm vào đây để chuyển sang Bước 5
  • Để thực hiện tải và cài đặt phần mềm BkavCA Signer Plugin, Bạn làm theo hướng dẫn tại đây

Bước 5: Sau khi thực hiện kích hoạt Công cụ ký điện tử thành công, hệ thống hiển thị giao diện Thêm chứng thư số, chọn Tên chủ thể chứng thư số (4) sau đó bấm Ghi lại (5).

Như vậy là Bạn đã hoàn thành Phần 1: Đăng ký thông tin chữ ký số trên hệ thống Bkav eHoadon. Bạn thực hiện tiếp Phần 2 dưới đây:

Phần 2: Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon

Để Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 6: Bấm vào tab Hóa đơn đầu ra (6) sau đó bấm Thêm mới (7).

Lưu ý: Bạn có thể chọn thêm mới Hóa đơn cho 5 loại Hóa đơn sau: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn bán hàng (dành cho TC, CN trong khu PTQ), Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

Khi di chuột vào nút Thêm mới, hệ thống hiển thị danh sách 5 loại Hóa đơn có thể thêm, Bạn bấm vào loại Hóa đơn muốn thêm để mở giao diện thêm mới Hóa đơn tương ứng. Nếu bấm vào nút Thêm mới, hệ thống sẽ mở giao diện thêm mới Hóa đơn giá trị gia tăng.

Bước 7: Chọn nội dụng cho Thông tin chung (8) và nhập Thông tin người mua (9) sau đó bấm Thêm chi tiết (10) để thêm mới Hàng hóa, dịch vụ

Lưu ý: Bạn có thể chọn Thêm diễn giải chi tiết (cho phép điền các thông tin ghi chú/diễn giải, ví dụ: Số hợp đồng, số vận đơn,…) cho Hóa đơn. Di chuột vào nút  để chọn Thêm diễn giải chi tiết.

Bước 8: Nhập các trường thông tin cho Hàng hóa, dịch vụ (11), sau đó bấm Ghi lại (12) để hoàn thành.

Lưu ý: Nếu hóa đơn có nhiều loại Hàng hóa, dịch vụ, Bạn có thể bấm nút Ghi lại & Nhập tiếp để nhập thông tin cho các mặt hàng khác.

Bước 9: Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin cho Hóa đơn, bấm Ghi lại & Phát hành (13) để thực hiện việc ký và phát hành Hóa đơn.

Lưu ý: Bạn nên kiểm tra lại thông tin hiển thị trên Hóa đơn trước khi phát hành.

Bước 10: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, nhập MÃ PIN (14), sau đó bấm Xác nhận (15).

Như vậy là Bạn đã hoàn thành Đăng ký thông tin Chữ ký số và Tạo - Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon.

  

Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau:

Bài LD1: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài LD1a: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin 2.0 (BSP)
Bài LD2: Hướng dẫn Kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài LD3: Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD4: Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD5: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài LD6: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn
Bài LD7: Hướng dẫn Thêm thông tin Cửa hàng
Bài LD8: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống
Bài LD9: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ file Excel và upload file Excel Hóa đơn lên hệ thống
Bài LD10: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD11: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD12: Hướng dẫn Gộp và Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD13: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản
Bài LD15: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử có danh mục chi tiết của hàng hóa, dịch vụ trên Bkav eHoadon
Bài LD16: Hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ điện tử đăng ký sử dụng dịch vụ Bkav eHoadon

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook