Bài LD4: Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon

Ngày đăng: 02:26 PM 10/06/2020 - Lượt xem: 2905

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tài khoản (2).

Bước 3: Bấm vào menu Người sử dụng (3).

Bước 4: Tại dòng Tên đăng nhập muốn thay đổi mật khẩu, bấm vào biểu tượng ổ khóa  (4).

Bước 5: Cửa sổ Thay đổi mật khẩu hiển thị, bạn nhập đầy đủ thông tin Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới (5), sau đó bấm Cập nhật (6).

Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo Đã đổi mật khẩu thành công!, bấm Đóng (7).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc thay đổi lại mật khẩu. Từ thời điểm này, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://ehoadon.vn.

 

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài LD1: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài LD1a: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin 2.0 (BSP)
Bài LD2: Hướng dẫn Kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài LD3: Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD4: Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD5: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài LD6: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn
Bài LD7: Hướng dẫn Thêm thông tin Cửa hàng
Bài LD8: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống
Bài LD9: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ file Excel và upload file Excel Hóa đơn lên hệ thống
Bài LD10: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD11: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD12: Hướng dẫn Gộp và Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD13: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản
Bài LD15: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử có danh mục chi tiết của hàng hóa, dịch vụ trên Bkav eHoadon
Bài LD16: Hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ điện tử đăng ký sử dụng dịch vụ Bkav eHoadon

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook