Bài LD10: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon

Ngày đăng: 02:25 PM 10/06/2020 - Lượt xem: 2229

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Trong trường hợp cần tạo Hóa đơn phát sinh trong ngày chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho người mua và cần cấp số Hóa đơn luôn, Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 2: Bấm vào phần Hóa đơn đầu ra (1) và bấm Thêm mới (2).

Bước 3: Chọn Loại HĐ, Mẫu số, Ký hiệu, Ngày lập (3), nhập Thông tin người mua (4), và bấm Thêm chi tiết (5) để thêm thông tin Hàng hóa dịch vụ, sau đó bấm Cấp số (6)

Bước 4: Hệ thống tự động cấp số trước cho Hóa đơn theo quy luật liên tiếp, nhập lý do (7), sau đó bấm Ghi lại (8).

Bước 5: Bấm Ghi lại (9) để lưu Hóa đơn.

Bước 6: Hóa đơn đã được tạo cho trạng thái CK - Hóa đơn đã được cấp số trước, bấmDescription: Bút sửa.png để sửa lại nội dung Hóa đơn, bấmDescription: xem hóa đơn.pngđể xem trước Hóa đơn và bấmDescription: ký và PH eH.png để Ký và phát hành Hóa đơn (10).

Lưu ý: Hóa đơn được cấp số trước có thể sửa lại ngày trên Hóa đơn nhưng ngày đó phải đảm bảo tuân thủ theo quy luật liên tiếp của số hóa đơn.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon.

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài LD1: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài LD1a: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin 2.0 (BSP)
Bài LD2: Hướng dẫn Kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài LD3: Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD4: Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD5: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài LD6: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn
Bài LD7: Hướng dẫn Thêm thông tin Cửa hàng
Bài LD8: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống
Bài LD9: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ file Excel và upload file Excel Hóa đơn lên hệ thống
Bài LD10: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD11: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD12: Hướng dẫn Gộp và Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD13: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản
Bài LD15: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử có danh mục chi tiết của hàng hóa, dịch vụ trên Bkav eHoadon
Bài LD16: Hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ điện tử đăng ký sử dụng dịch vụ Bkav eHoadon

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook