Bài LD2: Hướng dẫn Kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt

Ngày đăng: 02:26 PM 10/06/2020 - Lượt xem: 3120

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 4 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Để thực hiện được các giao dịch điện tử, ký số trên các hệ thống VAN của Bkav (eHoadon, IVAN, TVAN), Công cụ ký điện tử của BkavCA phải được thêm và kích hoạt trên trình duyệt Google Chrome/Coccoc/Chim Lạc.

Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bấm vào đây để hiển thị giao diện kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA.

Bước 2: Bấm Tiếp tục (1).

Bước 3: Giao diện Cửa hàng chrome trực tuyến hiển thị, bấm Thêm vào Chrome (2)

hoặc Add to Chrome (2)

Bước 4: Thông báo Thêm tiện ích Công cụ ký điện tử hiển thị, bấm Thêm tiện ích (3).

hoặc Add extension (3)

Sau khi Thêm tiện ích, hệ thống thông báo Công cụ ký điện tử đã được thêm vào trình duyệt.

Giao diện thông báo trên trình duyệt Google Chrome

 

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt. Từ thời điểm này,Bạn có thể thực hiện các giao dịch điện tử và ký số trên các hệ thống VAN của Bkav.

 

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài LD1: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài LD1a: Hướng dẫn Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin 2.0 (BSP)
Bài LD2: Hướng dẫn Kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài LD3: Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD4: Hướng dẫn Thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD5: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài LD6: Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn
Bài LD7: Hướng dẫn Thêm thông tin Cửa hàng
Bài LD8: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống
Bài LD9: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ file Excel và upload file Excel Hóa đơn lên hệ thống
Bài LD10: Hướng dẫn Cấp số trước cho Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài LD11: Hướng dẫn Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD12: Hướng dẫn Gộp và Tạo Hóa đơn từ Bill
Bài LD13: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng Bất động sản
Bài LD15: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử có danh mục chi tiết của hàng hóa, dịch vụ trên Bkav eHoadon
Bài LD16: Hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ điện tử đăng ký sử dụng dịch vụ Bkav eHoadon

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook