Bài 9: Hướng dẫn Kê khai tờ khai BK - Bảng kê Hồ sơ

Ngày đăng: 09:15 AM 03/06/2020 - Lượt xem: 1,289

Bài 9: Hướng dẫn Kê khai tờ khai BK - Bảng kê Hồ sơ

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 10 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Trường hợp đơn vị có lao động được hưởng mức BHYT cao hơn hoặc nộp hồ sơ muộn so với thời gian quy định của Cơ quan BHXH, bạn phải bổ sung tờ “BK - Bảng kê hồ sơ". Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 2: Trên “Danh sách hồ sơ”, bạn bấm Sửa Hồ sơ  (2) tại dòng hồ sơ muốn kê khai tờ khai "BK - Bảng kê Hồ sơ".

Bước 3: Trên cửa sổ “Sửa Hồ sơ”, bấm Thêm mới Tờ khai (3).

Bước 4: Mặc định hệ thống tích chọn tờ khai "BK - Bảng kê Hồ sơ", bạn bấm Thêm (4).

Bước 5: Tại dòng "BK - Bảng kê Hồ sơ", bấm Kê khai  (5).

Bước 6: Nhập nội dung lập bảng kê, tờ khai đi kèm và Thủ trưởng đơn vị (6), sau đó bấm Thêm (7).

Bước 7: Bấm  (8) để bổ sung danh sách lao động vào tờ khai.

Bước 8: Bạn lựa chọn các lao động cần kê khai bằng cách tích vào ô  tương ứng với lao động, sau đó bấm Ghi lại (9).

Bước 9: Nhập các Thông tin văn bản (10) của lao động, sau đó bấm Ghi lại (11).

Bước 10: Bấm Ghi lại (12) để hoàn thành việc kê khai tờ “BK - Bảng kê hồ sơ”.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai tờ khai "BK - Bảng kê Hồ sơ" trên hệ thống Bkav IVAN.

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài 1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài 2: Hướng dẫn thiết lập môi trường ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài 3: Hướng dẫn kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài 4: Hướng dẫn Tra cứu C12 - Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH
Bài 5: Hướng dẫn Xem Lịch sử Hồ sơ và Giao dịch BHXH
Bài 6: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Chữ ký số với Cơ quan BHXH
Bài 7: Hướng dẫn Đặt lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav IVAN
Bài 8: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ bằng chức năng Upload Hồ sơ

Bài 10: Hướng dẫn Chỉnh sửa Hồ sơ có Trạng thái Giao dịch NOT OK
Bài 11: Hướng dẫn Thay đổi thông tin nhận kết quả của đơn vị với Cơ quan BHXH

Bài 12: Hướng dẫn kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình

Bài 13: Hướng dẫn Kê khai và nộp Hồ sơ Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức, phục...

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook