Bài 1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản

Ngày đăng: 10:45 AM 03/06/2020 - Lượt xem: 1902

Bài 1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản

Ghi chú: Bạn có thể xem Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản bằng Clip tại đây.

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 12 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Để kê khai và nộp hồ sơ BHXH trên hệ thống Bkav IVAN, bạn cần phải đăng ký thông tin tài khoản BHXH điện tử với Cơ quan BHXH. Lưu ý: Việc đăng ký này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất. Bạn thực hiện theo các bước sau để đăng ký tài khoản.

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập vào website http://ivan.nopbaohiem.vn, nhập tài khoản và mật khẩu (1) do Bkav cấp (Bkav đã gửi thông tin tài khoản qua địa chỉ email và SĐT đăng ký), sau đó bấm nút Đăng nhập (2).

Bước 3: Đăng nhập tài khoản thành công, cửa sổ “Điều khoản sử dụng” hiển thị, bạn đọc và nắm thông tin liên hệ tới Trung tâm Hỗ trợ khách hàng, tiếp theo bấm Đồng ý (3).

Bước 4: Hiển thị cửa sổ thông báo "Bạn chưa đăng ký thông tin tài khoản của đơn vị mình với cơ quan bảo hiểm", bạn bấm Đồng ý (4) để chuyển sang trang đăng ký.

Để thực hiện đăng ký thông tin tài khoản bạn cần nhập đầy đủ thông tin vào 3 phần: Thông tin Chữ ký số, Thông tin đơn vị và Thông tin liên hệ. Bạn thực hiện tiếp các bước sau:

Bước 5: Trên mục “Thông tin Chữ ký số", chọn tên chủ thể chứng thư số có thời hạn dài nhất của đơn vị (5). Các trường thông tin còn lại hệ thống sẽ tự động hiển thị theo chứng thư số đã chọn.

Bước 6: Trên mục “Thông tin đơn vị", bạn nhập thông tin đơn vị theo form mẫu.

Bước 7: Trên mục “Thông tin người liên hệ", nhập thông tin người trực tiếp kê khai với BHXH.

Bước 8: Sau khi nhập đầy đủ các trường thông tin, bấm Đăng ký (6) để gửi bản đăng ký tới BHXH.

Bước 9: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN (7), sau đó bấm Xác nhận (8).

Bước 10: Hệ thống thông báo gửi “Mã kích hoạt” với “Cổng thông tin BHXH Việt Nam” vào địa chỉ email đã đăng ký.

Lưu ý:

  • Bạn phải thực hiện đủ 2 bước trong nội dung thông báo và theo tuần tự từ bước 1 đến bước 2
  • Không bấm Đóng/x khi chưa hoàn thành đủ 2 bước

Bước 10.1: Đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký để lấy thông tin Mã kích hoạt (9), sau đó bấm vào mục Bấm vào đây (10) để truy cập vào “Cổng thông tin BHXH Việt Nam”.

Bước 10.2: Trên giao diện website Cổng thông tin BHXH Việt Nam, bạn nhập “Mã kích hoạt” trong email (9) vào mục Mã xác nhận (11), sau đó bấm Gửi mã xác nhận (12).

Bước 10.3: Hệ thống hiển thị thông báo “Hoàn tất thủ tục thành công”. Như vậy bạn đã xác nhận tài khoản với Cổng thông tin BHXH Việt Nam thành công.

Bước 11: Quay lại thông báo”Gửi Mã kích hoạt thành công qua email”, sau đó bấm vào đây (13) để xác nhận việc gửi mã kích hoạt.

Bước 12: Đăng ký thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đồng ý (14) để chuyển sang trang Quản lý Hồ sơ.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đăng ký thông tin tài khoản BHXH điện tử với Cơ quan BHXH. Từ thời điểm này, bạn có thể thực hiện kê khai và nộp hồ sơ BHXH qua hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài 2: Hướng dẫn thiết lập môi trường ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài 3: Hướng dẫn kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài 4: Hướng dẫn Tra cứu C12 - Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH
Bài 5: Hướng dẫn Xem Lịch sử Hồ sơ và Giao dịch BHXH
Bài 6: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Chữ ký số với Cơ quan BHXH
Bài 7: Hướng dẫn Đặt lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav IVAN
Bài 8: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ bằng chức năng Upload Hồ sơ
Bài 9: Hướng dẫn Kê khai tờ khai BK - Bảng kê Hồ sơ
Bài 10: Hướng dẫn Chỉnh sửa Hồ sơ có Trạng thái Giao dịch NOT OK
Bài 11: Hướng dẫn Thay đổi thông tin nhận kết quả của đơn vị với Cơ quan BHXH

Bài 12: Hướng dẫn kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình

Bài 13: Hướng dẫn Kê khai và nộp Hồ sơ Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức, phục...

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook