Bài 4: Hướng dẫn Tra cứu C12 - Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH

Ngày đăng: 10:08 AM 03/06/2020 - Lượt xem: 1,269

Bài 4: Hướng dẫn Tra cứu C12 - Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 3 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 2 đến 5 phút.

Để thực hiện tra cứu C12 - Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH từ Cơ quan BHXH trên hệ thống Bkav IVAN, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào menu Tra cứu C12 (2).

Bước 3:  Hệ thống hiển thị Danh sách kết quả tra cứu C12 của 5 tháng gần nhất, bạn bấm vào tên file (3) để tải kết quả về máy.

Ghi chú: Bạn có thể tra cứu kết quả của các tháng trước bằng cách lựa chọn khoảng thời gian (4), sau đó bấm Tìm kiếm (5).

Lưu ý: Các thông báo C12 sẽ được Cơ quan BHXH trả kết quả trước ngày mùng 10 hàng tháng (vd: thông báo C12 của tháng 7 sẽ được trả kết quả trước ngày 10/08).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tra cứu C12 - Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH từ Cơ quan BHXH trên hệ thống Bkav IVAN.

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài 1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài 2: Hướng dẫn thiết lập môi trường ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài 3: Hướng dẫn kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt

Bài 5: Hướng dẫn Xem Lịch sử Hồ sơ và Giao dịch BHXH
Bài 6: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Chữ ký số với Cơ quan BHXH
Bài 7: Hướng dẫn Đặt lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav IVAN
Bài 8: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ bằng chức năng Upload Hồ sơ
Bài 9: Hướng dẫn Kê khai tờ khai BK - Bảng kê Hồ sơ
Bài 10: Hướng dẫn Chỉnh sửa Hồ sơ có Trạng thái Giao dịch NOT OK
Bài 11: Hướng dẫn Thay đổi thông tin nhận kết quả của đơn vị với Cơ quan BHXH

Bài 12: Hướng dẫn kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình

Bài 13: Hướng dẫn Kê khai và nộp Hồ sơ Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức, phục...

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook