Bài 12: Hướng dẫn kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình

Ngày đăng: 10:53 AM 01/06/2020 - Lượt xem: 1,223

Bài 12: Hướng dẫn kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 2 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Để kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Trong phần Thông tin lao động, bấm Kê khai Phụ lục Thành viên hộ GĐ (1).

Bước 2: Giao diện Phụ lục thành viên hộ gia đình hiển thị, nhập thông tin Chủ hộ, Loại GT, Số ĐT và Địa chỉ (2).

Bước 2.1: Để thêm các thành viên khác trong hộ gia đình, bấm Thêm thành viên (3).

Bước 2.2: Trên giao diện Thêm mới/Chỉnh sửa, nhập thông các thành viên (4) và bấm Ghi lại và Thêm tiếp (5). Sau khi nhập thông tin đến thành viên cuối cùng, bấm Ghi lại và Đóng (6)

Bước 2.3: Sau khi thực hiện kê khai xong thông tin, bấm Ghi lại (7).

Như vậy bạn đã hoàn thành việc kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình theo quy định của BHXH.

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bài 1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài 2: Hướng dẫn thiết lập môi trường ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài 3: Hướng dẫn kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài 4: Hướng dẫn Tra cứu C12 - Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH
Bài 5: Hướng dẫn Xem Lịch sử Hồ sơ và Giao dịch BHXH
Bài 6: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Chữ ký số với Cơ quan BHXH
Bài 7: Hướng dẫn Đặt lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav IVAN
Bài 8: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ bằng chức năng Upload Hồ sơ
Bài 9: Hướng dẫn Kê khai tờ khai BK - Bảng kê Hồ sơ
Bài 10: Hướng dẫn Chỉnh sửa Hồ sơ có Trạng thái Giao dịch NOT OK
Bài 11: Hướng dẫn Thay đổi thông tin nhận kết quả của đơn vị với Cơ quan BHXH

 

Bài 13: Hướng dẫn Kê khai và nộp Hồ sơ Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức, phục...

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook