Bài 11: Hướng dẫn Thay đổi thông tin nhận kết quả của đơn vị với Cơ quan BHXH

Ngày đăng: 09:20 AM 02/06/2020 - Lượt xem: 2479

Bài 11: Hướng dẫn Thay đổi thông tin nhận kết quả của đơn vị với Cơ quan BHXH

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Để thay đổi Thông tin nhận kết quả của Đơn vị với Cơ quan BHXH (Email/SĐT) bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Quản lý Tài khoản (2).

Bước 4: Bấm vào menu Thông tin Tài khoản (3).

Bước 5: Di chuột vào băng Thông tin đơn vị và bấm nút  Chỉnh sửa (4).

Bước 6: Bạn nhập lại thông tin Email nhận kết quả BH (5) và ĐT nhận kết quả BH (6), sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (7).

Bước 7: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN (8), sau đó bấm Xác nhận (9).

Bước 8: Đăng ký thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đồng ý (10).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đăng ký Thông tin nhận kết quả với Cơ quan BHXH. Từ thời điểm này, bạn có thể thực hiện kê khai, nộp hồ sơ BHXH và nhận kết quả qua hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn.

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

 

Bài 1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản
Bài 2: Hướng dẫn thiết lập môi trường ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP)
Bài 3: Hướng dẫn kích hoạt Công cụ ký điện tử của BkavCA trên trình duyệt
Bài 4: Hướng dẫn Tra cứu C12 - Thông báo Kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH
Bài 5: Hướng dẫn Xem Lịch sử Hồ sơ và Giao dịch BHXH
Bài 6: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Chữ ký số với Cơ quan BHXH
Bài 7: Hướng dẫn Đặt lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav IVAN
Bài 8: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ bằng chức năng Upload Hồ sơ
Bài 9: Hướng dẫn Kê khai tờ khai BK - Bảng kê Hồ sơ
Bài 10: Hướng dẫn Chỉnh sửa Hồ sơ có Trạng thái Giao dịch NOT OK

Bài 12: Hướng dẫn kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình

Bài 13: Hướng dẫn Kê khai và nộp Hồ sơ Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức, phục...

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook