Phần mềm hóa đơn điện tử dễ tích hợp

Ngày đăng: 09:25 AM 21/05/2020 - Lượt xem: 314

Phần mềm hóa đơn điện tử dễ sử dụng và dễ tích hợp với các phần mềm khác

Do nhu cầu quản lý Doanh nghiệp nên hiện có một số Doanh nghiệp sử dụng một số phần mềm như phần mềm mềm kế toán, phần mềm bán hàng để quản lý nội bộ, quản lý kinh doanh. Nên khi triển khai phần mềm hóa đơn điện tử nữa sẽ tốn rất nhiều thời gian nhập liệu và quản lý phần mềm. 

Vì vậy việc triển khai phần mềm hóa đơn điện tử sẽ làm cho các bạn sử dụng và Doanh nghiệp tón thời gian trong việc nhập liệu cũng như sử dụng. Nên phần mềm hóa đơn điện tử bkav đã hỗ trợ các Doanh nghiệp và  các  đơn vị cung cấp phần mềm khác liên kết và kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử bkav một cách dễ dàng.

 

Dưới dây là một số doanh nghiệp mà đã  tích hợp và liên kết với phần mềm hóa đơn điện  tử bkav

 STT  Danh sách phần mềm tích hợp thành công  Cách thức tích hợp
 1  Phần mềm kế toán Misa Dùng Tool
2 Phần mềm kế toán  fast Dùng Tool
3 Lạc việc Dùng Excel
4 Phần mềm bán hàng Ato Dùng Tool
5 SAS INNOVA (8.0 2015) Dùng Tool
6 Bravo Đã tích hợp WS
7 EMAN Dùng Excel
8 AppiFy Đã tích hợp WS
9 XMAN Đã tích hợp WS
10 iFINANCE Đã tích hợp WS
11  Phần mềm bán hàng iPos Đã tích hợp WS
12  Phần kế toán Việt Phát
Đã tích hợp WS, Excel
13 Omega Đã tích hợp WS
14 iParking Đã tích hợp WS
15 3T SOFT Đã tích hợp WS
16 Phần mềm kế toán Asia Soft Đã tích hợp WS
17 Phần mềm 1C Đã tích hợp WS
18 SAP  Đã tích hợp WS
19 Phần mềm kế toán Simply  Đã tích hợp WS

 Và còn một số phần mềm khác

 

Các Bạn có nhu cầu triển khai phần mềm hóa đơn điện tử bkav liên hệ : 0976826807 (Mr Quang)

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook