Quay số may mắn trúng ngay Bphone

Ngày đăng: 03:54 PM 16/09/2021 - Lượt xem: 1481

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo Quyết định số2608/ĐK-KM/2021ngày 26/08/2021 của Công ty Cổ phần Bkav)

1. Tên chương trình khuyến mại: "QUAY SỐ MAY MẮN TRÚNG NGAY BPHONE"

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

 • Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng BkavCA
 • Phần mềm Bkav eHoadon
 • Dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử Bkav Ivan

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021

Thời gian quay thưởng: Ngày 20/10/2021

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác):Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):Tất cả các khách hàng đăng ký mua mới hoặc gia hạn sử dụng dịch vụ chữ ký số Bkav CA hoặc Phần mềm hóa đơn điện tử Bkav eHoadon hoặc Dịch vụ Bảo hiểm xã hội Bkav Ivan từ 15/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021 sẽ được tham gia chương trình khuyến mại. 

Lưu ý: Khuyến mại không áp dụng cho trường hợp khách hàng là nhân viên Công ty Cổ phần Bkav.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Tổng chương trình khuyến mại gồm:

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:

Trong thời gian khuyến mại từ ngày 15/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Tất cả các khách đăng ký mua mới hoặc gia hạn sử dụng dịch vụ chữ ký số Bkav CA hoặc Phần mềm bảo hóa đơn điện tử Bkav eHoadon hoặc Dịch vụ bảo hiểm xã hội Bkav Ivan cấp một mã số dự thưởng (mã số dự thưởng là mã số thuế của khách hàng khi đăng ký gia hạn sử dụng dịch vụ chữ ký số Bkav CA).

Một khách hàng có thể có nhiều mã số dự thưởng nếu mua mới hoặc gia hạn nhiều dịch vụ chữ ký số Bkav CA hoặc Phần mềm hóa đơn điện tử Bkav eHoadon hoặc Dịch vụ bảo hiểm xã hội Bkav Ivan. Trong trường hợp khách hàng có nhiều mã số dự thưởng thì các mã số dự thưởng của khách hàng sẽ đươc đánh số thứ theo mã số thuế theo mẫu sau: Mã số thuế - X. Trong đó X sẽ do Ban tổ chức chương trình đánh số thứ tự theo số lượng mã số dự thưởng mà khách hàng được cấp

Ban tổ chức chương trình sẽ dùng mã số dự thưởng để tiến hành quay thưởng xác định khách hàng trúng thưởng. Chương trình quay thưởng sẽ diễn ra ngày 20/10/2021

8.2   Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng  

 • Bằng chứng xác định trúng thưởng chính là mã số dự thưởng mà Công ty cổ phần Bkav cấp cho khách hàng khi khách hàng đăng ký mua mới hoặc gia hạn thành công dịch vụ chữ ký số Bkav CA hoặc Phần mềm hóa đơn điện tử Bkav eHoadon hoặc Dịch vụ bảo hiểm xã hội Bkav Ivan.
 • Một khách hàng có thể có nhiều mã số dự thưởng nếu mua mới hoặc gia hạn nhiều dịch vụ chữ ký số Bkav CA hoặc Phần mềm hóa đơn điện tử Bkav eHoadon hoặc Dịch vụ bảo hiểm xã hội Bkav Ivan.
 • Khi khách hàng đắng ký mua mới, gia hạn dịch vụ chữ ký số Bkav CA, Phần mềm Hoá đơn điện tử, Dịch vụ bảo hiểm xã hội Bkav Ivan, nhân viên Công ty cổ phần Bkav sẽ thông báo cho khách hàng về mã dự thưởng của khách hàng để tham gia chương trình khuyến mại này.Ban tổ chức chương trình sẽ dùng mã số dự thưởng để tiến hành quay thưởng xác định khách hàng trúng thưởng.

8.3   Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

-     Khi khách hàng mua mới và gia hạn 01 dịch vụ chữ ký số Bkav CA hoặc Phần mềm Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon hoặc Dịch vụ bảo hiểm xã hội Bkav Ivan sẽ có 01 mã số dự thưởng. Mã số dự thưởng chính là mã số thuế của khách hàng khi đăng ký gia hạn sử dụng dịch vụ chữ  ký số Bkav CA, Phần mềm Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon hoặc Dịch vụ bảo hiểm xã hội Bkav Ivan

-   Trong trường hợp khách hàng có thể có nhiều mã số dự thưởng thì các mã số dự thưởng của khách hàng sẽ đươc đánh số thứ theo mã số thuế theo mẫu sau: Mã số thuế - X. Trong đó X sẽ do Ban tổ chức chương trình đánh số thứ tự theo số lượng mã số dự thưởng mà khách hàng được cấp.

-     Mã số dự thưởng sẽ được lập thành danh sách và Ban tổ chức chương trình sẽ dùng danh sách này quay thưởng tự động trên website: https://www.random.org/. để thực hiện việc xác định trúng thưởng.

-     Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành: Không giới hạn, tùy thuộc vào số lượng dịch vụ chữ ký số Bkav CA hoặc Phần mềm Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon hoặc Dịch vụ bảo hiểm xã hội Bkav Ivan Khách hàng mua theo đúng thể lệ chương trình.

8.4  Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

Một ngày trước ngày quay thưởng, Ban tổ chức chương trình sẽ tổng hợp và lập danh sách mã số dự thưởng tương tương ứng với thông tin khách hàng. Sau đó Ban tổ chức sẽ sử dụng danh sách này để quay thưởng tư động trên website: https://www.random.org/.để thực hiện việc xác định trúng thưởng.

 • Thời gian quay số trúng thưởng: Ngày 20/10/2021
 • Địa điểm quay số trúng thưởng: Tầng 2 Tòa nhà HH1, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Thành phần tham dự: Đại diện khách hàng, Đại diện phía công ty Công ty Cổ phần Bkav
 • Cách thức xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện như sau:
 • Lần 1 quay 3 số xác định 3 giải ba.
 • Lần 2 quay 2 số xác định 2 giải nhì.
 • Lần 3 quay 1 số xác định 1 giải nhất.
 • Kết quả lễ quay thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.

8.5   Thông báo trúng thưởng:

 • Khi khách hàng mua mới hoặc gia hạn 01 dịch vụ chữ ký số Bkav CA hoặc Phần mềm Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon hoặc Dịch vụ bảo hiểm xã hội Bkav Ivan, khách hàng sẽ cung cấp thông tin số điện thoại, email của khách hàng cho nhân viên bán hàng của công ty cổ phần Bkav để tiến hành đăng ký mua mới hoặc gia hạn. Các thông tin này sẽ được Công ty cổ phần Bkav sử dụng để thông báo trúng thưởng cho khách hàng.
 • Thời gian thông báo trúng thưởng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có kết quả quay số trúng thưởng, Công ty cổ phần Bkav có trách nhiệm thông báo tới khách hàng trúng thưởng qua điện thoại,  zalo của khách hàng
 • Cách thức thông báo trúng thưởng: Công ty cổ Bkavsẽ liên hệ hoặc thông báo với Khách hàng qua số điện thoại của khách hàng

8.6  Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

 • Địa điểm trao thưởng: Công ty cổ phần Bkavtrao thưởng cho các Khách hàng tại trụ sở, cụ thể:

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Tầng 2 Tòa nhà HH1, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 • Cách thức trao thưởng: Công ty cổ phần Bkav sẽ thực hiện hình thức trao thưởng trực tiếp hoặc chuyển phát  quà cho người trúng thưởng.
 • Thủ tục trao thưởng:
 • Trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần Bkav: Khi nhận thưởng trực tiếp, Khách hàng phải xuất trình chứng minh thư/căn cước công dân/Hộ chiếu/ sổ Hộ khẩu và mã số dự thưởng.
 • Trường hợp Khách hàng không đến trực tiếp trụ sở Công ty cổ phần Bkav để nhận thưởng:

Trường hợp Khách hàng không đến trực tiếp trụ sở Công tycổ phầnBkav để nhận thưởng, Khách hàng có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng hoặc Công tycổ phần Bkav sẽ chuyển giải thưởng đến địa chỉ của Khách hàng (Khách hàng sẽ không phải chịu chi phí phát sinh nếu nhận quà qua chuyển phát).Chậm  nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thưởng, khách hàng phải gọi điện thoại thông báo đến Công ty cổ phần Bkav theo số điện thoại 1900 54 54 14 để thông báo về việc thông tin người được ủy quyền đến nhận thưởng (thông tin bao gồm: họ tên, số chứng minh thư/căn cước công dân/Hộ chiếu/sổ Hộ khẩu) hoặc địa chỉ mà khách hàng nhận thưởng thông qua chuyển phát.

Khi Khách hàng nhận thưởng thông qua chuyển phát, Khách hàng trúng thưởng phải xuất trình cho nhân viên giao hàng: chứng minh thư/căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận thưởng; mã số dự thưởng, giấy ủy quyền nhận thưởng (nếu có).

 • Thời hạn cuối cùng để Công ty cổ phần Bkav có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng là 20/11/2021
 • Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi về đi lại, ăn ở khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên: Khách hàng chịu toàn bộ chi phí phát sinh về đi lại, ăn ở khi nhận thưởng trực tiếp tại Công ty cổ phần Bkav, Thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có).

 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…):

 • Mọi chi tiết liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo thông tin sau để được hướng dẫn, giải đáp:

    Công ty cổ phần Bkav

    Tầng 2, Tòa nhà HH1, Khu Khu đô thị Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

    Điện thoại: 024.37632552

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại: Truyền thông trên fanpage https://www.facebook.com/Bkav.ehoadon

Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng:  Thông báo trên:  https://www.facebook.com/Bkav.ehoadon

11. Các quy định khác:

 • Công ty cổ phần Bkav hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý in ấn, tính chính xác của bằng chứng trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại.
 • Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan.
 • Nếu được Khách hàng trúng thưởng đồng ý, Công ty cổ phần Bkav sẽ sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty cổ phần Bkav có trách nhiệm giải quyết trực tiếp, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.
 • Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty cổ phần Bkav phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 96 Luật thương mại.

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook