ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BKAV

Bảng giá Bkav eHoadon

(Tử ngày 15/07/2020 - Thêm phí khởi tạo hóa đơn điện tử 500,000VNĐ)

 

 STT  TÊN GÓI CƯỚC
 SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN
GIÁ TIỀN (VNĐ)
1 eHD-100 100 100.000
2 eHD-200 200 180.000
3 eHD-300 300 260.000
4 eHD-500 500

360.000

5
eHD-1000
1.000 560.000
6 eHD-2000 2.000  850.000
7 eHD-3000 3.000 1.200.000
8 eHD-5000 5.000 1.800.000
9 eHD-7000 7.000 2.400.000
10 eHD-10000 10.000 2.900.000
11 eHD-15000 15.000 4.000.000
12 eHD-20000 20.000 5.100.000
13 eHD-MAX >20.000 250VNĐ/1 Hóa đơn

 

Chúng tôi hỗ trợ bạn

 

 

 

 

THIẾT KẾ MẪU HÓA ĐƠN

THAM KHẢO MẪU TẠI ĐÂY

HỖ TRỢ NỘP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN VỚI CƠ QUAN THUẾ HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ NÂNG CẤP PHẦN MỀM VÀ TÍCH HỢP VỚI ĐƠN VỊ KHÁC

 

Vì sao nên chọn eHoadon-BKAV

CHUẨN THEO THÔNG TỬ 32/2011/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

ĐƠN GIẢN DỄ SỬ DỤNG

 

BẢO  MẬT AN TOÀN DỮ LIỆU

 

GIÁ HỢP LÝ _ THỜI GIAN LƯU TRỮU VÀ TRA CƯU LÊN ĐẾN 10 NĂM

TRIỂN KHAI NHANH CHÓNG

 

HỖ TRỢ TỬ VẤN NHIỆT TÌNH

 

ĐẦY ĐỦ NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN

 

DỄ DÀNG KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM KẾ TOÁN, BÁN HÀNG

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

 HỒ SƠ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BAO GỒM

 

 
Mẫu hóa đơn do eHoadon Bkav gửi  Mẫu Quyết Định sử dụng hóa đơn điện tử   Mẫu Thông Báo phát hành hóa đơn

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook