Chứng từ điện tử không bắt buộc đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu đến Cơ quan Thuế

Ngày đăng: 09:40 AM 26/07/2022 - Lượt xem: 881

 Ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế có Công văn số 2455/TCT-DNNCN hướng dẫn về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử. Cục Thuế thông báo đến các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập biết và thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, cụ thể:
          - Từ 01/07/2022, các tổ chức chi trả thu nhập sử dụng chứng từ điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử, không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến Cơ quan Thuế. 
          - Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ điện tử, các tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế) có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành (là các chứng từ tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC đã thông báo phát hành trước ngày 01/07/2022). Hoặc đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ do Cơ quan Thuế cấp thì tiếp tục sử dụng.

          Lưu ý: Từ 01/7/2022, Cơ quan Thuế không tiếp tục cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Cơ quan Thuế đặt in.
          Các tổ chức chi trả thu nhập không thực hiện thủ tục gửi hồ sơ về chứng từ khấu trừ thuế trên cổng thông tin HCMTax (bao gồm: Mẫu 02/PH-BLG thông báo phát hành và Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng) theo hướng dẫn tại mục 2, Công văn số 7563/CTTPHCM-TTHT và Công văn số 7564/CTTPHCM-TTHT về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.

Nguồn: HCMTAX

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook