Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử mới sử dụng lần đầu

Ngày đăng: 12:56 PM 27/11/2020 - Lượt xem: 1774

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử mới sử dụng lần đầu

Lưu ý: 

Trước khi thực hiện bài hướng dẫn này các Bạn nhớ cắm USB Token vào máy tính  trước  để thực hiện ký phát hành hóa đơn điện tử.

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook