Hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Ngày đăng: 05:20 PM 26/11/2020 - Lượt xem: 1762

Hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên  trang thuế điện tử của cơ quan thuế.

Các file  cần chuẩn bị: 

  • File TB01/AC file trên phần mềm HTKK (xuất XML)
  • File mẫu hóa đơn  (chuẩn định dạng  word)
  • File quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (chuẩn định dạng  word)

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook