Giới thiệu phần mềm hợp đồng điện tử Bkav eContract

Ngày đăng: 02:36 PM 30/09/2022 - Lượt xem: 331

Giới thiệu

Bkav eContract là Phần mềm hợp đồng điện tử dành cho các Doanh nghiệp, cho phép dễ dàng thực hiện ký kết các hợp đồng giữa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp, Doanh nghiệp với Cá nhân trên môi trường điện tử. Hợp đồng điện tử tiết kiệm 90% thời gian và chi phí cho việc ký kết hợp đồng, biên bản đối soát ... sử dụng hoàn toàn Online, không cần cài đặt
Lợi ích sử dụng hợp đồng điện tử

 

Tính năng nổi bật của Bkav eContract

 

 

 

 

 Hoàn toàn online – Không cần cài đặt  Phân quyền chi tiết đến từng chức năng/Người sử dụng  
Hướng dẫn tối đa ngay trên giao diện người dùng
 
 Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ như Hợp đồng giấy

 

Danh sách các đơn vị đã đăng ký Hoạt động Cung cấp dịch vụ Chứng thực hợp đồng điện tử do Bộ Công Thương Chứng Thực

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook