Bảng giá chữ ký số Bkav

Ngày đăng: 09:52 AM 09/09/2019 - Lượt xem: 3537

Bảng giá 

 

Chữ ký số dành cho doanh nghiệp

 (Áp dụng từ ngày 01/05/2018 cho Khách hàng đăng ký mới) 

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử…
1,159,091 VNĐ 1,994,545 VNĐ 2,826,364 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ Đã bao gồm trong
gói cước
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,825,000 VNĐ 2,744,000 VNĐ 3,109,000 VNĐ

Đặt mua

 
 Chữ ký số dành cho cá nhân

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Ký email, văn bản, tài liệu
  • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
499,000 VNĐ 899,000 VNĐ 1,198,000 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ
 Giá trước thuế 999,000 VNĐ 1,399,000 VNĐ 1,698,000 VNĐ
 VAT (10%) 99,900 VNĐ 139,900 VNĐ 169,800 VNĐ
 Tổng thanh toán 1,098,900 VNĐ 1,538,900 VNĐ 1,867,800 VNĐ

Đặt mua  

Chữ ký số dành cho cá nhân thuộc doanh nghiệp, tổ chức

Tên dịch vụ Giá thuê bao chữ ký số
 
01 năm
02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  • Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn bản điện tử...
599,000 VNĐ 999,000 VNĐ 1,298,000 VNĐ
 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ
 Giá trước thuế 1,099,000 VNĐ 1,499,000 VNĐ 1,798,000 VNĐ
 VAT (10%) 109,900 VNĐ 149,900 VNĐ 179,800 VNĐ
 Tổng tiền 1,208,900 VNĐ 1,648,900 VNĐ 1,977,800 VNĐ

  Đặt mua  

Bảng giá gia hạn và cấp lại Chữ ký số

Gói gia hạn dịch vụ Chữ ký số dành cho doanh nghiệp
 

Tên dịch vụ Gói dịch vụ Chữ ký số 
01 năm 02 năm 03 năm
 Chữ ký số
  •  Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
  • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử
1,159,091 VNĐ 1,994,545 VNĐ 2,644,545 VNĐ
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,275,000 VNĐ 2,194,000 VNĐ 2,909,000 VNĐ

 

Đặt mua 

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook