Bài VN16: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ VN16 - Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện

Ngày đăng: 02:31 PM 20/02/2020 - Lượt xem: 92

Bài VN16: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ VN16 - Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ “VN16 - Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện”, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tạo Hồ sơ mới (2).

Bước 4: Cửa sổ "Tạo Hồ sơ mới" hiển thị, nhập Tên hồ sơ (3) và chọn loại hồ sơ "VN16 - Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện" (4), sau đó bấm nút Tạo mới (5).

Hệ thống sẽ tự động tạo tờ khai "D05-TS - Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện" và "TK1-TS - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT".

Bước 5: Kê khai tờ khai "D05-TS - Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện".

  • Bước 5.1: Trên cửa sổ "Tạo Hồ sơ mới", bấm nút Kê khai  (6) tại dòng tương ứng tờ khai D05-TS.
  • Bước 5.2: Nhập Tổng số sổ BHXH đề nghị cấp, họ và tên Cán bộ thu, Trưởng phòng (Tổ) thu (7), sau đó bấm Thêm 1 lao động (8) để thêm mới lao động vào tờ khai.

Ghi chú: Nếu đã có danh sách lao động trên hệ thống, bạn có thể bấm nút Thêm nhiều lao động để chọn các lao động cần kê khai.

  • Bước 5.3: Chọn loại kê khai (9), nhập Họ và tên, Số định danh của lao động cần kê khai. Sau đó tiếp tục nhập Thông tin tiền lương (10) và Thông tin lao động (11) của lao động này.
  • Bước 5.4: Bấm Ghi lại và đóng (12) để hoàn thành việc kê khai thông tin cho lao động.

Lưu ý: Nếu có nhiều lao động cần kê khai, bạn có thể bấm nút Ghi lại và thêm tiếp để tiếp tục nhập thông tin cho lao động khác.

Bước 5.5: Sau khi kê khai xong hết các lao động cho tờ D05-TS, bấm nút Ghi lại (13) để đóng cửa sổ "Tờ khai D05-TS".

Bước 6: Sau khi hoàn thành kê khai các tờ khai trong hồ sơ, bạn bấm Ký và gửi (14) để gửi hồ sơ tới BHXH.

Bước 7: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (15), sau đó bấm Xác nhận (16).

Sau khi ký và gửi hồ sơ thành công, hệ thống đóng cửa sổ "Tạo Hồ sơ mới" và hiển thị thông báo "Hồ sơ của Đơn vị đã được gửi thành công đến Cơ quan BHXH".

Bước 8: Bấm Đóng (17) để hoàn thành việc nộp hồ sơ "VN16 - Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện".

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai và nộp hồ sơ "VN16 - Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện" qua hệ thống Bkav IVAN. 

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook