Bài NC1a: Hướng dẫn xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành nhưng bị sai thông tin trên hoá đơn

Ngày đăng: 10:27 AM 24/01/2020 - Lượt xem: 4267

Để xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành nhưng bị sai thông tin trên Hóa đơn, Bạn cần xác định Hóa đơn đã Ký phát hành viết sai thuộc Tình huống nào sau đây:

 • Tình huống 1: Cả bên Bán và bên Mua đều Chưa kê khai thuế (1)
 • Tình huống 2: Bên Bán hoặc bên Mua Đã kê khai thuế (2)
Ghi chú: Bạn có thể Tham khảo Điều 30 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính tại đâyBài viết này sẽ hướng dẫn Bạn cách xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành viết sai:


1. Tình huống 1: 
Cả bên Bán và bên Mua đều Chưa kê khai thuế

 • Trường hợp bên Mua không lấy hàng hóa dịch vụ: Bên Bán thực hiện Xóa bỏ Hóa đơnĐể xử lý Bạn cần thực hiện:
 • Lập Biên bản Hủy Hóa đơn. Bạn có thể tải mẫu Biên bản Hủy Hóa đơn tại đây.
 • Thực hiện Xóa bỏ Hóa đơn trên hệ thống Hóa đơn Điện tử Bkav eHoadon (Bkav eHoadon).

Bạn có thể xem và làm theo bài Hướng dẫn Xóa bỏ Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại đây.

 • Trường hợp bên Mua vẫn lấy hàng hóa dịch vụ: Bên Bán thực hiện Thay thế Hóa đơn. Để xử lý Bạn cần thực hiện:
 • Lập Biên bản Thu hồi Hóa đơn đã lập sai. Bạn có thể tải Biên bản Thu hồi Hóa đơn tại đây.
 • Lập Hóa đơn mới trên hệ thống Bkav eHoadon thay thế Hóa đơn gốc bị sai.

Bạn có thể xem và làm theo bài Hướng dẫn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại đây

2. Tình huống 2: Bên Bán hoặc bên Mua Đã kê khai thuế
Có 2 cách để bên Bán xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành nhưng bị sai thông tin trên Hóa đơn khi bên Bán hoặc bên Mua Đã kê khai thuế:

 • Cách 1Lập Biên bản Điều chỉnh trong trường hợp sai Tên công ty, Địa chỉ, Tên người mua hàng. Bạn tải mẫu Biên bản Điều chỉnh Hóa đơn tại đây.

Ghi chú: Bạn có thể tham khảo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC tại đây.

 • Cách 2Xuất Hóa đơn điều chỉnh trên hệ thống Bkav eHoadon trong trường hợp sai Ngày tháng năm/Mã số thuế/Tên hàng hóa/Số lượng/Đơn vị tính/Đơn giá/Hình thức thanh toán/Tiền thuế/Thuế suất/Số tiền bằng chữ. Để xử lý Bạn cần thực hiện:
 • Lập Biên bản Điều chỉnh
 • Xuất Hóa đơn điều chỉnh trên hệ thống Bkav eHoadon. Trên Hóa đơn điều chỉnh cần ghi rõ nội dung đã ghi sai: Nội dung điều chỉnh, Số Hóa đơn, Ký hiệu, Ngày tháng năm của Hóa đơn bị điều chỉnh.

Bạn có thể xem và làm theo bài Hướng dẫn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại đây.

 

Giải thích:

 1. Chưa kê khai thuế nghĩa là Chưa nộp Tờ khai thuế lên Cơ quan thuế.
 2. Đã kê khai thuế nghĩa là Đã nộp Tờ khai thuế lên Cơ quan thuế.

Để Kê khai thuế, bạn cần tạo Tờ khai trên phần mềm HTKK phiên bản mới nhất download tại đây, sau đó thực hiện nộp Tờ khai trên hệ thống Bkav TVAN tại địa chỉ: https://van.bkav.com hoặc hệ thống iHTKK tại địa chỉ tại đây. Bạn có thể xem bài hướng dẫn cách nộp Tờ khai trên Bkav TVAN tại đây hoặc trên iHTKK tại đây.Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành nhưng bị sai thông tin trên Hóa đơn. Tiếp theo, Bạn thực hiện Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

 

Bạn có thể xem tiếp các bài hướng dẫn sau:

Bài NC1a: Hướng dẫn xử lý Hóa đơn đã Ký phát hành nhưng bị sai thông tin trên hoá đơn
Bài NC1b: Hướng dẫn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử
Bài NC2: Hướng dẫn Xóa bỏ Hóa đơn Điện tử
Bài NC3: Hướng dẫn Ký và Phát hành Hóa đơn theo lô
Bài NC4: Hướng dẫn Gửi lại Mã tra cứu Hóa đơn Điện tử cho Khách hàng
Bài NC5: Hướng dẫn Đặt lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon
Bài NC6: Hướng dẫn sử dụng chức năng Kết xuất Excel
Bài NC7: Hướng dẫn sử dụng chức năng Bảng kê
Bài NC8: Hướng dẫn sử dụng chức năng Sao lưu dữ liệu
Bài NC9: Hướng dẫn Tìm kiếm Dữ liệu bán hàng theo các điều kiện tìm kiếm
Bài NC10: Hướng dẫn in Hóa đơn chuyển đổi trên hệ thống Bkav eHoadon
Bài NC11: Hướng dẫn Sử dụng chức năng Tải Hóa đơn định dạng PDF
Bài NC12: Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn Điều chỉnh chiết khấu thương mại

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook