Giới thiệu - Bkav TVAN

Ngày đăng: 09:51 AM 18/01/2020 - Lượt xem: 1528

Giới thiệu

1. Kê khai, nộp thuế qua mạng là gì ?

Kê khai thuế là việc Doanh nghiệp kê khai thuế trên máy tính của mình, sau đó nộp tờ khai thông qua mạng Internet mà không phải đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho Cơ quan thuế.

Nộp thuế qua mạng là việc thực hiện các thủ tục nộp tiền vào Ngân sách nhà nước qua mạng máy tính mà không phải trực tiếp đến Ngân hàng hoặc Kho bạc.

Kê khai, nộp thuế qua mạng là dịch vụ Thuế điện tử được pháp luật về Thuế quy định.

Bkav TVAN là dịch vụ Thuế điện tử được cung cấp bởi Công ty Bkav.

2. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Thuế điện tử của Bkav

Dịch vụ Thuế điện tử của Bkav đem lại những giá trị gia tăng vượt trội cho Doanh nghiệp khi sử dụng. Thông thường, khi bắt đầu sử dụng, Doanh nghiệp phải mất nhiều bước cài đặt môi trường để kê khai, chỉ sử dụng được với một loại trình duyệt, phải trải qua nhiều bước không cần thiết mới gửi xong tờ khai… Nhưng với dịch vụ Bkav TVAN, Doanh nghiệp được tự động cài đặt môi trường kê khai, hỗ trợ đầy đủ các loại trình duyệt, hỗ trợ công cụ ký tốc độ cao, giảm thiểu các thao tác khi gửi tờ khai… Để sử dụng dịch vụ Bkav TVAN, doanh  nghiệp chỉ cần truy cập địa chỉ NopToKhai.vn mà không cần phải cài đặt thêm bất kỳ phần mềm gì.

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ TVAN của Bkav, Doanh nghiệp được nhắc kê khai khi đến hạn, được Bkav chủ động hỗ trợ khi có phát sinh lỗi (Live Support), được tư vấn nghiệp vụ, hỗ trợ 24/7 đảm bảo Doanh nghiệp nộp tờ khai, thuế đúng hạn.

Bảng so sánh dịch vụ Bkav TVAN và iHTKK:

 Nội dung  Bkav TVAN iHTKK 
 Nhận tờ khai từ ứng dụng HTKK

X

 X
Tự động cài đặt môi trường hỗ trợ kê khai X  
 Hỗ trợ nhiều loại trình duyệt (IE, Chrome, FireFox…)  X  
 Được nhắc kê khai khi đến hạn   X  
 Trợ giúp ngữ cảnh theo từng bước, giúp người sử dụng gửi tờ khai dễ dàng  X  
 Hỗ trợ công cụ ký tốc độ cao   Nhanh hơn 3 lần so với iHTKK  
 Nhận kết quả gửi tờ khai qua SMS   X  
 Tối ưu hóa các thao tác cho người sử dụng   Giảm 30% thao tác khi kê khai, nộp tờ khai thuế  
Hướng dẫn tường minh Doanh nghiệp khi có lỗi X  
 Được nhà cung cấp chủ động hỗ trợ khi phát sinh lỗi – Live Support  X  
Hỗ trợ, được tư vấn nghiệp vụ X  
Nhận thông tin cập nhật về chính sách, quy định X  
Hỗ trợ 24/7 X  

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook