Báo giá hoá đơn điện tử Bkav theo TT 78 Và Nghị Định 123

Báo giá dịch vụ hoá đơn điện tử - Bkav eHoadon

 1. Gói cơ bản

 STT  TÊN GÓI CƯỚC
 SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN
GIÁ TIỀN (VNĐ) Ghi Chú 
1 eHD-100 100 130.000
 • Không giới hạn thời gian sử dụng

 • Dịch vụ dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt 

 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn

 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp

2 eHD-200 200 240.000
3 eHD-300 300 340.000
4 eHD-500 500

470.000

5
eHD-1000
1.000 730.000
6 eHD-2000 2.000 1.150.000
7 eHD-3000 3.000 1.600.000
8 eHD-5000 5.000 2.350.000
9 eHD-7000 7.000 3.200.000
10 eHD-10000 10.000 3.800.000
11 eHD-15000 15.000 5.200.000
12 eHD-20000 20.000 6.650.000
13 eHD-MAX >20.000 - Liên hệ nhận giá ưu đãi

Ghi chú:

Giá trên đã bao gồm:

 • Quyền sử dụng miễn phí 5 mẫu hóa đơn, nếu có nhu cầu xuất mẫu Hóa đơn riêng, Bkav sẽ thiết kế theo yêu cầu của Doanh nghiệp và báo giá với từng mẫu hóa đơn cụ thể (thông thường là 500.000 VNĐ/ Mẫu)

 • Chức năng lưu trữ và tra cứu hóa đơn trong thời gian 10 năm. o Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hóa đơn.

 • Thuế VAT 10%

Báo giá trên chưa bao gồm:

 • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống: 500,000 VNĐ/tài khoản

 • Chức năng tích hợp với phần mềm kế toán/ bán hàng; Chức năng xuất mẫu hóa đơn theo yêu cầu; Chức năng gửi mã tra cứu hóa đơn qua tin nhắn (nếu KH có nhu cầu sử dụng các chức năng nâng cao này, Bkav sẽ báo giá sau khi khảo sát).

 • Phí chỉnh sửa theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp.

2. Gói nâng cao

 STT  TÊN GÓI CƯỚC
 SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN
GIÁ TIỀN (VNĐ) Phí duy trì hàng năm (VNĐ) Ghi Chú 
1 eHD-100 100 130.000

600.000

 • Không giới hạn thời gian sử dụng

 • Dịch vụ dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt 

 • Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn

 • Dễ dàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán/ bán hàng của doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp không cần sử dụng USB Token để ký số, có thể ký trên điện thoại và máy tính bảng

 • Ký hóa đơn với tốc độ cao nhanh hơn ít nhất 5 lần so với USB Token

2 eHD-200 200 240.000
3 eHD-300 300 340.000
4 eHD-500 500

470.000

5
eHD-1000
1.000 730.000
6 eHD-2000 2.000 1.150.000
7 eHD-3000 3.000 1.600.000
8 eHD-5000 5.000 2.350.000
9 eHD-7000 7.000 3.200.000
10 eHD-10000 10.000 3.800.000
11 eHD-15000 15.000 5.200.000
12 eHD-20000 20.000 6.650.000
13 eHD-MAX >20.000 - Liên hệ nhận giá ưu đãi

Ghi chú:

Giá trên đã bao gồm:

 • Quyền sử dụng miễn phí 5 mẫu hóa đơn, nếu có nhu cầu xuất mẫu Hóa đơn riêng, Bkav sẽ thiết kế theo yêu cầu của Doanh nghiệp và báo giá với từng mẫu hóa đơn cụ thể (thông thường là 500.000 VNĐ/ Mẫu)

 • Chức năng lưu trữ và tra cứu hóa đơn trong thời gian 10 năm. o Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hóa đơn.

 • Thuế VAT 10%

Báo giá trên chưa bao gồm:

 • Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống: 500,000 VNĐ/tài khoản

 • Chức năng tích hợp với phần mềm kế toán/ bán hàng; Chức năng xuất mẫu hóa đơn theo yêu cầu; Chức năng gửi mã tra cứu hóa đơn qua tin nhắn (nếu KH có nhu cầu sử dụng các chức năng nâng cao này, Bkav sẽ báo giá sau khi khảo sát).

 • Phí chỉnh sửa theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp.

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook