Nộp tờ khai, nộp thuế điện tử - Bkav Corporation - Nộp tờ khai Bảng giá dịch vụ kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng với Chữ ký số Bkav CA

10:07 AM 09/09/2019

Để sử dụng dịch vụ kê khai, nộp tờ khai qua mạng, doanh nghiệp cần mua chữ ký số với biểu phí như sau (Áp dụng từ ngày 01/05/2018 cho Khách hàng đăng ký mới):

Bảng giá Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN

10:04 AM 09/09/2019

Để sử dụng phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN của Bkav, Đơn vị cần đăng ký mua phần mềm với biểu phí như sau

Bảng giá chữ  ký số  Bkav
View102 Chi tiết

Bảng giá chữ ký số Bkav

09:52 AM 09/09/2019

Bàng giá dịch vụ chữ ký số bkav
Chữ ký số
Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
Ngân hàng, Chứng khoán điện tử…

Xem thêm 102
Bảng giá hoá đơn điện tử Bkav
View143 Chi tiết

Bảng giá hoá đơn điện tử Bkav

09:42 AM 09/09/2019

Bảng giá phần mềm Hoá đơn điện tử Bkav eHoadon.

Xem thêm 143

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook