Bài LD: Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn Điện tử lần đầu

Bài LD: Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn Điện tử lần đầu

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 9 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Để sử dụng phần mềm Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ van.ehoadon.vn, Bạn cần thực hiện 2 phần sau:

  • Phần 1: Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống Bkav eHoadon
  • Phần 2: Tạo và Phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon

Sau đây là hướng dẫn thực hiện 2 phần:

Phần 1: Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống Bkav eHoadon

Lưu ý: Việc đăng ký này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất. Nếu đã đăng ký, Bạn bấm vào đây để chuyển sang Phần 2

Để Đăng ký thông tin Chữ ký số trên hệ thống Bkav eHoadon, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

ớc 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA vào máy tính đã được cài BkavCA Token Manager (BTM).

Lưu ý: Bạn thực hiện kiểm tra việc máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 3: Tại t