Dịch vụ thuế điện tử

Tên dịch vụ chữ ký số

Chữ ký số dành cho doanh nghiệp

Giá thuê bao chữ ký số

1 Năm

Giá thuê bao chữ ký số

2 Năm

Giá thuê bao chữ ký số
3 Năm

Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử

1,159,091 VNĐ

1,994,545 VNĐ

2,826,364 VNĐ

Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản

Ngân hàng, Chứng khoán điện tử…

Thiết bị Bkav CA Token

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

TỔNG TIỀN (Đã bao gồm 10% VAT)

1,825,000 VNĐ

2,744,000 VNĐ

3,109,000 VNĐ

Tên dịch vụ chữ ký số

Chữ ký số dành cho cá nhân

Giá thuê bao chữ ký số

1 Năm

Giá thuê bao chữ ký số

2 Năm

Giá thuê bao chữ ký số
3 Năm
  • Ký email, văn bản, tài liệu
  • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…

499,000 VNĐ

899,000 VNĐ

1,198,000 VNĐ

Thiết bị Bkav CA Token

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

Giá trước thuế

999,000 VNĐ

1,399,000 VNĐ

1,698,000 VNĐ

VAT (10%)

99,900 VNĐ

139,900 VNĐ

169,800 VNĐ

 Tổng thanh toán

1,098,900 VNĐ

1,538,900 VNĐ

1,867,800 VNĐ

Tên dịch vụ chữ ký số
Chữ ký số dành cho cá nhân thuộc doanh nghiêp, tổ chức
Giá thuê bao chữ ký số

1 Năm

Giá thuê bao chữ ký số

2 Năm

Giá thuê bao chữ ký số
3 Năm

Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn bản điện tử…

599,000 VNĐ

999,000 VNĐ

1,298,000 VNĐ

Thiết bị Bkav CA Token

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

Giá trước thuế

1,099,000 VNĐ

1,499,000 VNĐ

1,798,000 VNĐ

VAT (10%)

109,900 VNĐ

149,900 VNĐ

179,800 VNĐ

 Tổng thanh toán

1,208,900 VNĐ

1,648,900 VNĐ

1,977,800 VNĐ

Customer Showcase

client_kingthemclient_arkahostclient_vhitechclient_northcolclient_aaikaclient_devncoclient_hoxaclient_linstar