Hoá đơn điện tử
By admin / 6 Tháng Tám, 2019

Bảng giá hóa đơn điện tử Bkav – VNPT – Viettel

Theo chính phủ quy định bắt buộc 100% DN phải sử dụng hóa đơn điện tử hạn cuối 31/10/2020. Hiện...

Read More
Hoá đơn điện tử
By admin / 23 Tháng Bảy, 2019

Doanh nghiệp hào hứng với hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực

Ngày 23/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Việc thí điểm được thực hiện đối với 200 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến hết tháng 12/2016 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thí điểm thông suốt.

Read More