Bài VN17: Hướng dẫn Kê khai và Nộp hồ sơ VN17 - Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

Ngày đăng: 02:06 PM 20/02/2020 - Lượt xem: 47

Bài VN17: Hướng dẫn Kê khai và Nộp hồ sơ VN17 - Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ “VN17 - Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị”, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tạo Hồ sơ mới (2).

Bước 4: Cửa sổ "Tạo Hồ sơ mới" hiển thị, nhập Tên hồ sơ (3) và chọn loại hồ sơ "VN17 - Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị" (4), sau đó bấm nút Tạo mới (5).

Hệ thống sẽ tự động tạo tờ khai "TK3-TS - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT".

Bước 5: Kê khai tờ khai "TK3-TS - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT".

  • Bước 5.1: Trên cửa sổ "Tạo Hồ sơ mới", bấm nút Kê khai  https://noptokhai.vn/documents/31335/0/image007+%284%29.png/b971d678-9f0a-9aed-8262-e548879dc31d?version=1.0&t=1475551381864 (6) tại dòng tương ứng tờ khai TK3-TS.

Bước 5.2: Giao diện chỉnh sửa Tờ khai TK3-TS hiển thị, nhập thông tin của đơn vị (7) và bấm Ghi lại (8).

Bước 6: Sau khi hoàn thành kê khai các tờ khai trong hồ sơ, bạn bấm Ký và gửi (9) để gửi hồ sơ tới BHXH.

Bước 7: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (10), sau đó bấm Xác nhận (11).

Sau khi ký và gửi hồ sơ thành công, hệ thống đóng cửa sổ "Tạo Hồ sơ mới" và hiển thị thông báo "Hồ sơ của Đơn vị đã được gửi thành công đến Cơ quan BHXH".

Bước 8: Bấm Đóng (12) để hoàn thành việc nộp hồ sơ "VN17 - Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị".

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai và nộp hồ sơ "VN17 - Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị" qua hệ thống Bkav IVAN. 

Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook